maliny w ogrodzie
Warzywa i owoce

Cięcie malin – kiedy i jak przycinać?

Cięcie malin jest kluczowym zabiegiem pielęgnacyjnym, który wpływa na zdrowie krzewów i jakość plonów. Prawidłowe przycinanie malin pozwala na utrzymanie równowagi między wzrostem wegetatywnym a owocowaniem, co przekłada się na wielkość i smak owoców. Maliny jednoroczne i dwuletnie wymagają nieco innego podejścia do cięcia, dostosowanego do ich cyklu życiowego. 

Jednoroczne maliny owocują na pędach wyrosłych w danym sezonie, podczas gdy dwuletnie rodzą owoce na pędach z poprzedniego roku. Niezależnie od typu, regularne cięcie malin jest niezbędne dla utrzymania krzewów w dobrej kondycji i osiągania wysokich plonów. W tym artykule omówimy, kiedy i jak przycinać maliny, aby cieszyć się zdrowymi roślinami i obfitymi zbiorami słodkich owoców.

Cięcie malin po posadzeniu

Pierwsze cięcie malin po posadzeniu jest ważnym zabiegiem, który wpływa na dalszy rozwój i plonowanie krzewów. Oto, co należy wiedzieć o przycinaniu malin po posadzeniu:

Termin cięcia:

 • Maliny sadzi się wczesną wiosną lub jesienią, w zależności od warunków klimatycznych i typu sadzonek.
 • Pierwsze cięcie wykonuje się bezpośrednio po posadzeniu lub wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji.

Wysokość cięcia:

 • Sadzonki malin przycina się na wysokości około 20-30 cm nad ziemią.
 • Cięcie wykonuje się nad 2-3 dobrze rozwiniętymi pąkami, które dadzą początek nowym pędom.

Wpływ cięcia na rozwój roślin:

 • Przycięcie sadzonek stymuluje rozkrzewienie i wzrost nowych, silnych pędów.
 • Silne pędy są podstawą przyszłego plonowania i zdrowia krzewów.
 • Cięcie ogranicza także wysokość roślin, co ułatwia ich pielęgnację i zbiór owoców.

Zapobieganie chorobom:

 • Prawidłowe cięcie malin po posadzeniu zmniejsza ryzyko rozwoju chorób, takich jak choroby pomidorów czy innych patogenów.
 • Usunięcie części nadziemnej ogranicza przenoszenie ewentualnych chorób z sadzonek na nowe pędy.

Pamiętaj, aby do cięcia używać ostrych i czystych narzędzi, co zmniejsza ryzyko infekcji ran po cięciu. Po posadzeniu i przycięciu, maliny wymagają regularnego podlewania i nawożenia, aby wspomóc ich rozwój i przygotować do przyszłego plonowania.

Termin cięciaWysokość cięciaWpływ na rozwój
Po posadzeniu lub wczesną wiosną20-30 cm nad ziemiąStymulacja rozkrzewienia i wzrostu silnych pędów

Cięcie malin jednorocznych (jesiennych)

Maliny jednoroczne, zwane także malinami jesiennymi, owocują na pędach wyrosłych w danym sezonie. Ich cięcie jest stosunkowo proste i ma na celu utrzymanie krzewów w dobrej kondycji oraz ułatwienie zbioru owoców.

Charakterystyka malin jednorocznych:

 • Owocują na pędach wyrosłych wiosną i latem danego roku.
 • Pędy zamierają po owocowaniu i nie owocują w kolejnym sezonie.
 • Popularne odmiany to 'Polka’, 'Polana’ czy 'Heritage’.

Termin cięcia malin jednorocznych:

 • Cięcie wykonuje się wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji.
 • Można także przyciąć maliny tuż po zbiorach jesienią, ale wiosenne cięcie jest zalecane.

Technika przycinania malin jednorocznych:

 1. Usuń wszystkie pędy przy samej ziemi, niezależnie od ich grubości i stanu zdrowotnego.
 2. Nie pozostawiaj żadnych pędów z poprzedniego sezonu, ponieważ nie będą one owocować.
 3. Usuń także słabe i cienkie pędy, które wyrosły wiosną, zostawiając tylko najsilniejsze.

Wysokość cięcia pędów malin jesiennych:

 • Pędy przycina się tuż przy powierzchni gleby, nie pozostawiając żadnych pąków.
 • Nowe pędy wyrosną z korzeni i będą owocować w danym sezonie.

Wpływ cięcia na plonowanie i jakość owoców:

 • Usunięcie starych pędów zmniejsza konkurencję o wodę i składniki odżywcze, co sprzyja wzrostowi silnych, owocujących pędów.
 • Prawidłowe cięcie ułatwia dostęp światła do wnętrza krzewu, co poprawia jakość owoców i ogranicza rozwój chorób.

Pamiętaj, że po cięciu warto zastosować nawóz bogaty w azot, który wspomaga wzrost nowych pędów. Regularnie odchwaszczaj i ściółkuj podłoże wokół malin, aby utrzymać wilgoć i ograniczyć rozwój chwastów.

Termin cięciaTechnika cięciaWysokość cięcia
Wczesna wiosna lub po zbiorach jesieniąUsunięcie wszystkich pędów przy ziemiTuż przy powierzchni gleby

Cięcie malin dwuletnich (letnich)

Maliny dwuletnie, znane również jako maliny letnie, owocują na pędach wyrosłych w poprzednim roku. Ich cięcie jest nieco bardziej skomplikowane niż malin jednorocznych, ponieważ wymaga selekcji pędów i usuwania tych, które już owocowały.

Charakterystyka malin dwuletnich:

 • Owocują na pędach wyrosłych w poprzednim sezonie wegetacyjnym.
 • Po owocowaniu pędy zamierają i należy je usunąć.
 • Popularne odmiany to 'Malling Promise’, 'Tulameen’ czy 'Laszka’.

Termin cięcia malin dwuletnich:

 • Cięcie wykonuje się dwuetapowo: po zbiorach oraz wczesną wiosną.
 • Po zbiorach usuwa się pędy, które owocowały, a wiosną przycina się nowe pędy.

Technika przycinania malin dwuletnich:

 1. Po zbiorach usuń przy samej ziemi wszystkie pędy, które owocowały (są ciemniejsze i mają ślady po owocach).
 2. Pozostaw tylko tegoroczne, jasne pędy, które będą owocować w przyszłym sezonie.
 3. Wiosną przytnij pozostawione pędy na wysokości około 1,5-2 m, nad silnym pąkiem.
 4. Usuń także słabe, cienkie i uszkodzone pędy, pozostawiając 10-12 najsilniejszych na 1 m szerokości rzędu.

Selekcja pędów owocujących i usuwanie starych pędów:

 • Pędy, które owocowały, mają ciemniejszą korę i ślady po owocach. Usuwa się je całkowicie po zbiorach.
 • Młode, jasne pędy pozostawia się do owocowania w kolejnym sezonie, przycinając je wiosną.

Wpływ cięcia na zdrowotność i plonowanie krzewów:

 • Usuwanie starych pędów ogranicza rozwój chorób i szkodników, które mogą zimować w zaschniętych pędach.
 • Prawidłowe cięcie zapewnia dobre nasłonecznienie krzewów i ułatwia zbiór owoców.
 • Selekcja najsilniejszych pędów poprawia jakość i wielkość owoców w kolejnym sezonie.

Pamiętaj, że maliny dwuletnie wymagają podwiązywania do podpory, aby zapobiec wyłamywaniu się pędów pod ciężarem owoców. Podobnie jak w przypadku nawożenia borówek, warto zasilić maliny kompostem lub nawozem wieloskładnikowym wiosną, aby wspomóc wzrost i owocowanie.

Termin cięciaTechnika cięciaWysokość cięcia
Po zbiorach i wczesną wiosnąUsunięcie pędów owocujących i przycięcie nowych1,5-2 m nad silnym pąkiem

Cięcie malin powtarzających owocowanie

Maliny powtarzające owocowanie to stosunkowo nowa grupa odmian, które łączą cechy malin jedno- i dwuletnich. Owocują one zarówno na pędach jednorocznych, jak i na pędach z poprzedniego sezonu. Ich cięcie jest nieco bardziej skomplikowane, ale pozwala na uzyskanie dłuższego okresu owocowania.

Charakterystyka malin powtarzających owocowanie:

 • Owocują na pędach jednorocznych (jesienią) oraz na pędach dwuletnich (latem).
 • Dają dwa zbiory owoców w sezonie: pierwszy na przełomie czerwca i lipca, a drugi od sierpnia do października.
 • Popularne odmiany to 'Polana’, 'Pokusa’ czy 'Poranna Rosa’.

Terminy cięcia malin powtarzających w sezonie:

 1. Wczesną wiosną: usunięcie pędów, które owocowały w poprzednim roku oraz przycięcie ubiegłorocznych pędów na wysokości około 1,5 m.
 2. Po pierwszym zbiorze (lipiec): skrócenie pędów, które owocowały, o około 20 cm, tuż nad miejscem, gdzie były owoce.
 3. Po drugim zbiorze (jesień): wycięcie przy ziemi wszystkich pędów, które owocowały.

Technika przycinania pędów owocujących i usuwania starych pędów:

 • Wiosną usuń stare, ciemne pędy, które owocowały w poprzednim sezonie. Pozostaw jasne, ubiegłoroczne pędy i przytnij je na wysokości 1,5 m.
 • Po pierwszym zbiorze skróć pędy, które owocowały, o około 20 cm. Stymuluje to rozwój nowych odgałęzień i owoców.
 • Po drugim zbiorze wytnij przy samej ziemi wszystkie pędy, które owocowały. Pozostaw tylko tegoroczne pędy, które będą owocować w przyszłym roku.

Wpływ cięcia na długość okresu owocowania i jakość owoców:

 • Prawidłowe cięcie malin powtarzających pozwala na uzyskanie dwóch zbiorów owoców w sezonie.
 • Usuwanie starych pędów i skracanie pędów po owocowaniu stymuluje rozwój nowych kwiatostanów i owoców.
 • Regularne cięcie zapewnia dobre nasłonecznienie krzewów i ogranicza rozwój chorób, co przekłada się na wyższą jakość owoców.

Maliny powtarzające owocowanie wymagają obfitego nawożenia i podlewania, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu i owocowania. Ściółkowanie gleby wokół krzewów pomaga utrzymać wilgoć i ogranicza rozwój chwastów.

Termin cięciaTechnika cięciaWpływ na owocowanie
Wiosna, po pierwszym i drugim zbiorzeUsuwanie starych pędów, skracanie owocujących i wycinanie pędów po owocowaniuWydłużenie okresu owocowania i poprawa jakości owoców

Cięcie malin wiosną (w marcu)

Cięcie malin wiosną, zwykle w marcu, to ważny zabieg pielęgnacyjny, który przygotowuje krzewy do sezonu wegetacyjnego. Wiosenne cięcie malin ma na celu usunięcie uszkodzonych pędów, przerzedzenie i skrócenie pędów jednorocznych oraz poprawę zdrowotności roślin.

Cele przycinania malin wczesną wiosną:

 1. Usunięcie uszkodzonych i chorych pędów, które mogły zostać porażone przez mróz lub choroby.
 2. Przerzedzenie pędów jednorocznych, aby zapewnić lepsze nasłonecznienie i przewietrzenie krzewów.
 3. Skrócenie pędów jednorocznych, aby pobudzić rozwój nowych odgałęzień i zawiązywanie owoców.
 4. Poprawa zdrowotności krzewów i ograniczenie ryzyka rozwoju chorób i szkodników.

Usuwanie uszkodzonych i chorych pędów:

 • Dokładnie obejrzyj krzewy malin i usuń wszystkie pędy, które są suche, połamane lub porażone przez choroby.
 • Zwróć uwagę na pędy z objawami rdzy, antrakozy lub szarej pleśni i usuń je przy samej ziemi.
 • Wytnij także pędy z objawami uszkodzeń mrozowych (pęknięcia, odbarwienia kory).

Przerzedzanie i skracanie pędów jednorocznych:

 • Pozostaw na krzewie tylko najsilniejsze i zdrowe pędy jednoroczne, usuwając słabe i zbyt gęsto rosnące.
 • Optymalna liczba pędów to 10-12 na 1 metr bieżący rzędu.
 • Skróć pozostawione pędy na wysokości około 1,5-2 m, tuż nad silnym pąkiem.
 • Usuń także boczne odgałęzienia pędów, pozostawiając tylko główne pędy.

Wpływ cięcia wiosennego na zdrowotność i plonowanie krzewów:

 • Przerzedzenie pędów poprawia nasłonecznienie i przewietrzenie krzewów, co ogranicza rozwój chorób grzybowych.
 • Skrócenie pędów stymuluje rozwój nowych, silnych odgałęzień, na których zawiązują się owoce.
 • Usunięcie chorych i uszkodzonych pędów zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się chorób i szkodników.
 • Prawidłowe cięcie wiosenne wpływa na wielkość i jakość plonów oraz ułatwia zbiór owoców.

Pamiętaj, że cięcie malin wiosną, podobnie jak dobór roślin do sadzenia w maju, wpływa na obfitość i jakość plonów. Po cięciu warto zastosować nawóz bogaty w azot, aby wspomóc wzrost nowych pędów. Regularnie monitoruj krzewy pod kątem objawów chorób i szkodników, aby móc szybko zareagować i zastosować odpowiednie środki ochrony roślin.

ZabiegCelWpływ na rośliny
Usuwanie uszkodzonych i chorych pędówOgraniczenie rozprzestrzeniania się chorób i szkodnikówPoprawa zdrowotności krzewów
Przerzedzanie pędów jednorocznychPoprawa nasłonecznienia i przewietrzenia krzewówOgraniczenie rozwoju chorób grzybowych
Skracanie pędów jednorocznychStymulacja rozwoju nowych odgałęzień i zawiązywania owocówPoprawa wielkości i jakości plonów

Narzędzia i technika cięcia malin

Wybór odpowiednich narzędzi i prawidłowa technika cięcia malin są kluczowe dla zdrowia roślin i efektywności zabiegu. Oto najważniejsze informacje dotyczące narzędzi i techniki przycinania malin:

Wybór odpowiednich narzędzi do cięcia malin:

 1. Sekator ręczny: do cięcia cienkich pędów (do 1 cm średnicy).
 2. Sekator nożycowy: do grubszych pędów (powyżej 1 cm średnicy).
 3. Piła ogrodnicza: do wycinania starych, grubych pędów przy samej ziemi.
 4. Rękawice ochronne: dla ochrony dłoni przed kolcami i zranieniami.

Dezynfekcja narzędzi:

 • Przed przystąpieniem do cięcia i po jego zakończeniu zdezynfekuj narzędzia.
 • Używaj alkoholu, preparatów do dezynfekcji lub roztworu wybielacza (1:10).
 • Dezynfekcja zapobiega przenoszeniu chorób między roślinami i z sezonu na sezon.

Technika wykonywania cięć na pędach malin:

 1. Zawsze wycinaj pędy przy samej ziemi, nie pozostawiając kikutów.
 2. Cięcie wykonuj tuż nad pąkiem (ok. 0,5 cm), ukośnie w kierunku przeciwnym do pąka.
 3. Unikaj rozszczepiania lub miażdżenia pędów podczas cięcia.
 4. Regularnie czyść i ostrz narzędzia, aby cięcia były gładkie i nie szarpały tkanek roślinnych.

Usuwanie wyciętych pędów z plantacji:

 • Wycięte pędy usuń z plantacji i zniszcz (spal lub rozdrobnij).
 • Nie kompostuj porażonych pędów, aby uniknąć rozprzestrzeniania się chorób.
 • Regularne usuwanie wyciętych pędów ogranicza źródła infekcji i poprawia higienę na plantacji.

Pamiętaj, aby dostosować narzędzia do grubości wycinanych pędów i regularnie je czyścić oraz dezynfekować. Prawidłowa technika cięcia minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i infekcji ran po cięciu. Usuwanie wyciętych pędów z plantacji to ważny element profilaktyki chorób, takich jak choroby pomidorów czy innych roślin jagodowych.

NarzędzieZastosowanieKonserwacja
Sekator ręcznyCienkie pędy (do 1 cm)Regularne czyszczenie i ostrzenie
Sekator nożycowyGrubsze pędy (powyżej 1 cm)Regularne czyszczenie i ostrzenie
Piła ogrodniczaStare, grube pędy przy ziemiCzyszczenie i dezynfekcja po użyciu
Rękawice ochronneOchrona dłoni przed zranieniamiWymiana w razie uszkodzenia

Podsumowanie

Cięcie malin jest kluczowym zabiegiem pielęgnacyjnym, który wpływa na zdrowie krzewów, jakość owoców i obfitość plonów. Rodzaj cięcia zależy od typu malin: jednoroczne, dwuletnie lub powtarzające owocowanie. Przycinanie malin po posadzeniu stymuluje rozwój silnych pędów i ogranicza rozprzestrzenianie chorób. Cięcie malin jednorocznych polega na usunięciu wszystkich pędów przy ziemi wczesną wiosną. 

Maliny dwuletnie przycina się dwuetapowo: po zbiorach usuwa się stare pędy, a wiosną skraca nowe. Maliny powtarzające owocowanie wymagają cięcia wiosną, po pierwszym i drugim zbiorze. Przycinanie malin w marcu obejmuje usuwanie chorych i uszkodzonych pędów, przerzedzanie i skracanie jednorocznych pędów. Wybór odpowiednich narzędzi i prawidłowa technika cięcia minimalizują ryzyko uszkodzeń i infekcji. Regularne cięcie malin zapewnia zdrowe rośliny i obfite plony wysokiej jakości owoców.

Kilka słów o mnie

Artykuły

Cześć, jestem Marlena! Ogród to moja prawdziwa pasja - uwielbiam spędzać czas wśród roślin i obserwować, jak rosną i kwitną. Mam niezwykłe zdolności w uprawie kwiatów, warzyw i ziół - po prostu nie mogę się oprzeć sadzeniu nowych roślin za każdym razem, gdy mam okazję. Ogrodnictwo to dla mnie nie tylko hobby, ale także sposób na życie - nic nie może się równać z satysfakcją, jaką daje uprawa własnych roślin.