pomidory choroby
Warzywa i owoce

Choroby pomidorów – jak je rozpoznać?

Wczesne rozpoznawanie chorób pomidorów jest kluczowe dla skutecznej ochrony upraw i zapewnienia wysokich plonów. Choroby pomidorów mogą znacząco wpływać na jakość i ilość zbieranych owoców. Liście pomidorów są cennym źródłem informacji o zdrowiu roślin, a umiejętność identyfikacji objawów chorób na liściach pozwala na szybką reakcję i wdrożenie odpowiednich działań. W tym artykule przedstawimy najczęstsze choroby pomidorów na liściach, takie jak zaraza ziemniaka, alternarioza czy septorioza. 

Omówimy charakterystyczne objawy tych chorób i warunki sprzyjające ich rozwojowi. Podpowiemy także, jak rozpoznać choroby wirusowe i bakteryjne pomidorów oraz jakie metody profilaktyki i zwalczania stosować. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł skutecznie chronić swoje pomidory i cieszyć się zdrowymi, obfitymi plonami.

Najczęstsze choroby pomidorów na liściach

Pomidory są podatne na wiele chorób, które mogą objawiać się na liściach. Oto najczęstsze choroby pomidorów na liściach:

 1. Zaraza ziemniaka
  • Objawy:
   • Brunatne plamy na liściach, często otoczone jaśniejszą obwódką
   • Zwijanie się i zasychanie liści
   • Nalot na spodniej stronie liści
  • Warunki sprzyjające:
   • Wysoka wilgotność powietrza (powyżej 90%)
   • Temperatury między 10 a 20°C
   • Słabe przewietrzanie roślin
  • Prawidłowe podlewanie warzyw, unikanie zraszania liści i zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza może ograniczyć ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaka.
 2. Alternarioza (brunatna plamistość liści)
  • Objawy:
   • Ciemnobrunatne, koncentryczne plamy na liściach
   • Plamy powiększają się i zlewają, prowadząc do zasychania liści
   • Może występować na łodygach i owocach
  • Warunki sprzyjające:
   • Wysoka wilgotność powietrza
   • Temperatury między 20 a 30°C
   • Osłabienie roślin przez inne czynniki stresowe
  • Różnicowanie objawów:
   • Plamy alternariozy mają wyraźne, koncentryczne strefy
   • Plamy są ciemniejsze i bardziej nieregularne niż w przypadku septoriozy
 3. Septorioza
  • Objawy:
   • Drobne, okrągłe plamki na liściach, często z ciemną obwódką
   • Plamki zlewają się, powodując żółknięcie i zasychanie liści
   • Na plamkach mogą być widoczne czarne punkty (piknidia grzyba)
  • Warunki sprzyjające:
   • Wysoka wilgotność powietrza
   • Temperatury między 20 a 25°C
   • Częste opady deszczu lub rosa
  • Metody ograniczania:
   • Usuwanie porażonych liści
   • Stosowanie fungicydów zawierających miedź lub mankozeb
   • Zapewnienie dobrej wentylacji między roślinami

Regularna lustracja roślin i szybkie reagowanie na pierwsze objawy chorób pomidorów na liściach pozwala ograniczyć straty i zapewnić zdrowsze plony. Warto również pamiętać o prawidłowej agrotechnice, w tym odpowiednim nawadnianiu i nawożeniu, które wzmacniają odporność roślin na choroby.

Choroby wirusowe pomidorów

Choroby wirusowe pomidorów stanowią poważne zagrożenie dla upraw, ponieważ nie ma dostępnych metod bezpośredniego zwalczania wirusów. Najlepszą strategią jest zapobieganie infekcjom i ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób. Oto dwie najczęstsze choroby wirusowe pomidorów:

 1. Wirus mozaiki tytoniu (TMV)
  • Objawy:
   • Mozaikowe przebarwienia na liściach (jasne i ciemne plamy)
   • Deformacje i nitkowatość liści
   • Zahamowanie wzrostu roślin
  • Drogi przenoszenia:
   • Mechanicznie, przez kontakt z porażonymi roślinami
   • Przez nasiona z porażonych owoców
   • Przez pozostałości roślinne w glebie
  • Zapobieganie:
   • Używanie zdrowych, kwalifikowanych nasion
   • Dezynfekcja narzędzi i rąk przed pracą z roślinami
   • Usuwanie i niszczenie porażonych roślin
   • Unikanie sadzenia pomidorów po innych psiankowatych
 2. Wirus mozaiki ogórka (CMV)
  • Objawy:
   • Żółte plamki i mozaika na liściach
   • Nitkowatość i deformacje liści
   • Karłowatość roślin i słaby wzrost
  • Wektory przenoszące:
   • Mszyce, przenoszące wirusa podczas żerowania
   • Mechanicznie, przez kontakt z porażonymi roślinami
  • Metody ograniczania:
   • Zwalczanie mszyc i innych szkodników
   • Usuwanie chwastów, które mogą być rezerwuarem wirusa
   • Izolowanie upraw pomidorów od innych roślin żywicielskich CMV
   • Stosowanie odpornych odmian pomidorów, jeśli są dostępne

Aby ograniczyć ryzyko chorób wirusowych, należy:

 • Regularnie monitorować uprawy pod kątem objawów i obecności wektorów
 • Stosować izolację przestrzenną od innych roślin podatnych na te same wirusy
 • Usuwać i niszczyć porażone rośliny, aby ograniczyć źródła infekcji
 • Dbać o higienę pracy i dezynfekcję narzędzi
 • Unikać sadzenia pomidorów w miejscach, gdzie wcześniej wystąpiły choroby wirusowe

Choć choroby wirusowe pomidorów mogą być trudne do opanowania, konsekwentne stosowanie działań profilaktycznych i szybka reakcja na objawy mogą znacząco ograniczyć straty w uprawach.

Choroby bakteryjne pomidorów

Choroby bakteryjne pomidorów mogą powodować znaczne straty w uprawach, a ich zwalczanie jest trudne ze względu na brak skutecznych środków bakteriobójczych dopuszczonych do stosowania w uprawach warzyw. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie objawów. Oto dwie główne choroby bakteryjne pomidorów:

 1. Bakteryjna cętkowatość pomidora
  • Objawy:
   • Drobne, kanciate plamki na liściach, często otoczone chlorotyczną obwódką
   • Plamki zlewają się, powodując zasychanie i dziurawienie liści
   • Na owocach tworzą się drobne, ciemne, wklęsłe plamki
  • Warunki sprzyjające:
   • Wysoka wilgotność powietrza
   • Temperatury między 20 a 30°C
   • Częste opady deszczu lub nawadnianie przez deszczowanie
  • Zapobieganie:
   • Używanie zdrowych, kwalifikowanych nasion
   • Unikanie sadzenia pomidorów po innych psiankowatych
   • Usuwanie i niszczenie porażonych roślin
   • Prawidłowe cięcie maliny i innych roślin podatnych na bakteryjną cętkowatość może ograniczyć rozprzestrzenianie choroby
 2. Bakteryjna plamistość pomidora
  • Objawy:
   • Nieregularne, ciemne plamy na liściach, często otoczone żółtą obwódką
   • Plamy powiększają się i zlewają, prowadząc do zasychania liści
   • Na łodygach i ogonkach liściowych tworzą się podłużne, ciemne smugi
  • Czynniki wpływające na rozwój:
   • Wysoka wilgotność powietrza
   • Temperatury między 25 a 30°C
   • Uszkodzenia roślin przez wiatr, deszcz lub zabiegi pielęgnacyjne
  • Zapobieganie:
   • Stosowanie płodozmianu i unikanie sadzenia pomidorów po innych psiankowatych
   • Usuwanie i niszczenie porażonych roślin i resztek pożniwnych
   • Dezynfekcja narzędzi i sprzętu używanego do pracy z pomidorami
   • Unikanie nawadniania przez deszczowanie i ograniczanie wilgotności liści

Aby ograniczyć ryzyko chorób bakteryjnych pomidorów, należy:

 • Stosować szeroki płodozmian i unikać sadzenia pomidorów po innych psiankowatych
 • Używać zdrowych, kwalifikowanych nasion i rozsady
 • Regularnie monitorować uprawy pod kątem objawów chorób
 • Usuwać i niszczyć porażone rośliny i resztki pożniwne
 • Ograniczać wilgotność liści przez odpowiednie nawadnianie i wentylację
 • Stosować preparaty zawierające miedź lub bakteriofagi, jeśli są dostępne

Konsekwentne stosowanie zasad higieny i profilaktyki może znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób bakteryjnych w uprawach pomidorów.

Choroby fizjologiczne pomidorów

Choroby fizjologiczne pomidorów są wywoływane przez niekorzystne warunki środowiskowe lub nieprawidłowości w uprawie, a nie przez patogeny. Objawy tych chorób mogą być mylone z objawami chorób infekcyjnych, dlatego ważna jest umiejętność ich rozpoznawania. Oto dwie najczęstsze choroby fizjologiczne pomidorów:

 1. Sucha plamistość wierzchołkowa owoców
  • Objawy:
   • Ciemne, wklęsłe, twarde plamy na wierzchołku owoców
   • Plamy powiększają się i mogą obejmować znaczną część owocu
   • Tkanka pod plamami jest sucha i skórzasta
  • Przyczyny:
   • Niedobór wapnia w owocach, spowodowany zbyt niską jego zawartością w glebie lub zaburzeniami w pobieraniu
   • Nierównomierne nawadnianie (okresy suszy przeplatane z nadmiernym podlewaniem)
   • Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza, utrudniające pobieranie wapnia
  • Zapobieganie:
   • Regularne nawadnianie, utrzymujące stałą wilgotność gleby
   • Stosowanie nawozów wapniowych, szczególnie podczas zawiązywania owoców
   • Ściółkowanie gleby dla utrzymania wilgotności i stabilnej temperatury
   • Wybór odmian mniej podatnych na suchą plamistość
 2. Niedobory składników pokarmowych
  • Objawy niedoboru azotu (N):
   • Blado zielone lub żółknące liście, począwszy od najstarszych
   • Zahamowanie wzrostu i osłabienie roślin
  • Objawy niedoboru fosforu (P):
   • Fioletowe zabarwienie liści i łodyg
   • Zahamowanie wzrostu i opóźnienie dojrzewania owoców
  • Objawy niedoboru potasu (K):
   • Żółknięcie i zasychanie brzegów liści, począwszy od najstarszych
   • Osłabienie łodyg i podatność na wyleganie
  • Objawy niedoboru magnezu (Mg):
   • Chloroza (żółknięcie) liści między nerwami, począwszy od najstarszych
   • Zasychanie i przedwczesne opadanie liści
  • Zapobieganie:
   • Regularne nawożenie, dostosowane do potrzeb pomidorów i zasobności gleby
   • Utrzymywanie optymalnego odczynu gleby (pH 6,0-6,8)
   • Stosowanie nawozów wieloskładnikowych lub uzupełnianie niedoborów pojedynczych składników

Zrównoważone nawożenie, podobnie jak w przypadku uprawy arbuza, zapobiega niedoborom składników pokarmowych i wspomaga prawidłowy rozwój pomidorów.

Aby zapobiegać chorobom fizjologicznym pomidorów, należy:

 • Dbać o regularność nawadniania i unikać gwałtownych zmian wilgotności gleby
 • Stosować zrównoważone nawożenie, dostosowane do potrzeb roślin i zasobności gleby
 • Monitorować odczyn gleby i utrzymywać go w optymalnym zakresie
 • Wybierać odmiany mniej podatne na choroby fizjologiczne
 • Stosować ściółkowanie gleby dla utrzymania stabilnych warunków

Prawidłowa agrotechnika i zapewnienie pomidorom optymalnych warunków wzrostu to klucz do uniknięcia chorób fizjologicznych i uzyskania wysokich plonów.

Profilaktyka i zwalczanie chorób pomidorów

Skuteczna ochrona pomidorów przed chorobami wymaga połączenia działań profilaktycznych i metod zwalczania. Oto najważniejsze aspekty profilaktyki i zwalczania chorób pomidorów:

Metody zapobiegania chorobom:

 1. Higiena i dezynfekcja
  • Używanie zdrowych, kwalifikowanych nasion i rozsady
  • Dezynfekcja narzędzi, sprzętu i powierzchni produkcyjnych
 • Mycie i dezynfekcja rąk przed pracą z roślinami
 • Unikanie pracy z mokrymi liśćmi, aby ograniczyć rozprzestrzenianie patogenów
 1. Płodozmian i zmianowanie
  • Unikanie sadzenia pomidorów po innych psiankowatych (ziemniak, papryka, bakłażan)
  • Stosowanie 3-4 letnich przerw w uprawie pomidorów na tym samym stanowisku
  • Wprowadzanie w zmianowaniu roślin nieżywicielskich dla patogenów pomidorów
 2. Wybór odpornych odmian
  • Korzystanie z odmian o podwyższonej odporności na choroby
  • Dostosowanie odmian do lokalnych warunków i dominujących patogenów
  • Regularna wymiana materiału nasiennego na nowe, odporne odmiany
 3. Prawidłowa agrotechnika
  • Optymalne nawadnianie, unikanie zraszania liści i zapewnienie dobrej wentylacji
  • Zrównoważone nawożenie, dostosowane do potrzeb roślin i zasobności gleby
  • Ściółkowanie gleby dla utrzymania stabilnych warunków i ograniczenia rozprzestrzeniania patogenów
  • Prawidłowe podlewanie warzyw i inne zabiegi pielęgnacyjne
 4. Biologiczna ochrona i naturalne preparaty
  • Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów (np. Trichoderma, Bacillus subtilis) do ochrony przed patogenami glebowymi
  • Wykorzystanie naturalnych preparatów (wyciągi z roślin, oleje roślinne) do wzmacniania odporności roślin
  • Wprowadzanie drapieżnych roztoczy i owadów do zwalczania szkodników, będących wektorami chorób wirusowych

Zwalczanie chorób:

 1. Usuwanie porażonych części roślin
  • Regularne lustracje upraw i usuwanie liści z objawami chorób
  • Wycinanie i niszczenie porażonych pędów i owoców
  • Dezynfekcja narzędzi używanych do cięcia chorych roślin
 2. Opryski fungicydami i bakteriocydami
  • Stosowanie zarejestrowanych fungicydów do zwalczania chorób grzybowych
  • Wykorzystanie preparatów miedziowych do ograniczania chorób bakteryjnych
  • Przestrzeganie zaleceń etykiety i rotacja substancji czynnych dla uniknięcia odporności patogenów
 3. Przestrzeganie okresów karencji
  • Stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zaleceniami etykiety
  • Przestrzeganie okresów karencji (czas od oprysku do zbioru) dla bezpieczeństwa konsumentów
  • Prowadzenie dokumentacji zabiegów ochrony roślin

Skuteczna ochrona pomidorów przed chorobami wymaga konsekwentnego stosowania zasad profilaktyki i szybkiego reagowania na pierwsze objawy chorób. Regularne monitorowanie upraw, utrzymywanie higieny i stosowanie zrównoważonej agrotechniki to klucz do sukcesu w uprawie zdrowych pomidorów.

Podsumowanie

Rozpoznawanie chorób na liściach pomidorów jest kluczowe dla skutecznej ochrony upraw przed stratami. Najczęstsze choroby pomidorów, takie jak zaraza ziemniaka, alternarioza czy septorioza, mają charakterystyczne objawy, które warto znać. Choroby wirusowe, jak wirus mozaiki tytoniu (TMV) czy wirus mozaiki ogórka (CMV), powodują mozaikowe przebarwienia i deformacje liści. Bakteryjna cętkowatość i plamistość to główne choroby bakteryjne pomidorów. Nie należy zapominać o chorobach fizjologicznych, takich jak sucha plamistość wierzchołkowa owoców czy niedobory składników pokarmowych, które mogą być mylone z chorobami infekcyjnymi. 

Skuteczna profilaktyka, obejmująca higienę, płodozmian, wybór odpornych odmian i prawidłową agrotechnikę, pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób. W razie potrzeby, porażone części roślin należy usuwać, a w ostateczności stosować opryski fungicydami lub bakteriocydami, przestrzegając okresów karencji. Regularne monitorowanie upraw i szybkie reagowanie na objawy chorób to klucz do sukcesu w ochronie pomidorów.

Kilka słów o mnie

Artykuły

Cześć, jestem Marlena! Ogród to moja prawdziwa pasja - uwielbiam spędzać czas wśród roślin i obserwować, jak rosną i kwitną. Mam niezwykłe zdolności w uprawie kwiatów, warzyw i ziół - po prostu nie mogę się oprzeć sadzeniu nowych roślin za każdym razem, gdy mam okazję. Ogrodnictwo to dla mnie nie tylko hobby, ale także sposób na życie - nic nie może się równać z satysfakcją, jaką daje uprawa własnych roślin.